ΠΟΕΠΛΣ για την τροποποίηση της απόφασης πινάκων κενών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.3.23

ΠΟΕΠΛΣ για την τροποποίηση της απόφασης πινάκων κενών θέσεων


 Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας για τους πίνακες των κενών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω τροποποιήθηκαν με την ΑΠ: 2411.1/17982/2023//10-03-2023 απόφαση του κ. ΥΝΑΝΠ.

Η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί στην ανάρτηση των πινάκων των εν λόγω κενών θέσεων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην δικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με νεότερη διαταγή θα δοθούν οδηγίες μόνο ως προς το υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εκ νέου δήλωση εναλλακτικών υπηρεσιών.