189 νέοι σπουδαστές κατατάχθηκαν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.10.23

189 νέοι σπουδαστές κατατάχθηκαν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


 Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παρουσιάστηκαν για φοίτηση στο 1ο έτος 20 ιδιώτες για τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών και 165 για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 που εισήχθησαν με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.


Επίσης, παρουσιάστηκαν για φοίτηση στο 2ο έτος της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών, τέσσερις (4) επιτυχόντες προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Σώμα με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων.


Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Π.Σ. Δημήτριος Καλιανιώτης, καλωσόρισε τους νέους σπουδαστές και τους συνεχάρη, για την επιλογή και την επιτυχία τους.


Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή κατάταξης και ορκωμοσίας, οι νέοι Δόκιμοι που προέρχονται από ιδιώτες, μετέβησαν στο ΚΕΤΘ Αυλώνα, προκειμένου να υλοποιήσουν τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων.