Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.10.23

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που

υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4499 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΚΕΑ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που

υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4088 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που

υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4278 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΑ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ