Προαγωγή Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.10.23

Προαγωγή Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του ΑνθυποπλοιάρχουΜε το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),
β) της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151).
3. Το από 29.07.2023 π.δ. (Γ΄ 1961) περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023.
4. Το 1714/17.08.2023 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ΤΣΟΥΚΑΛΑ Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ 3260).
5. Την 2412.9/59253/22.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:
95514653ΠΩ-7Κ8), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 17.07.2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 3315):
 
 
 Προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), οι κάτωθι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 3188)
2. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Αλέξιος του Δημητρίου (ΑΜ 3193)
3. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ Λάμπρος του Ηλία (ΑΜ 3194)
4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3197)
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Στυλιανός του Γρηγορίου (ΑΜ 3201)
6. ΑΛΒΑΝΟΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3209)
7. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Μάρκος του Θωμά (ΑΜ 3213)
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ 3214)
9. ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων του Ιωάννη (ΑΜ 3216)
10. ΒΕΡΡΑΣ Ανδρέας του Γρηγορίου (ΑΜ 3217)
11. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Παναγιώτης του Χρύσανθου (ΑΜ 3221)
12. ΧΑΛΚΙΔΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 3222)
13. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Νικόλαος του Μάρκου-Ιωάννη (ΑΜ 3224)
14. ΚΟΤΣΟΒΟΣ Ιωάννης του Χαράλαμπου (ΑΜ 3225)
15. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γρηγόριος του Δημητρίου (ΑΜ 3226)
16. ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης του Ανδρέα (ΑΜ 3227)
17. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος του Σάββα (ΑΜ 3228)
18. ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ Σάββας του Γεωργίου (ΑΜ 3229)
19. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Ταξίαρχος του Απόστολου (ΑΜ 3230)
20. ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ Φώτιος του Αναστασίου (ΑΜ 3232)
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3233)
22. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Νικολάου (ΑΜ 3238)
23. ΔΡΑΚΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3239)
24. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Αντωνίου (ΑΜ 3243)
25. ΚΑΛΤΣΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3245)
26. ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3246)
27. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (ΑΜ 3247)
28. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 3248)
29. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος του Παντελή (ΑΜ 3250)
30. ΤΣΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος του Γενναίου (ΑΜ 3251)
31. ΖΑΒΟΣ Χρήστος του Αλεξίου (ΑΜ 3252)
32. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ 3254)
33. ΚΟΤΣΑΛΑΣ Φώτιος του Αθανασίου (ΑΜ 3255)
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Νικολάου (ΑΜ 3256)
35. ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3259)
36. ΖΑΓΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα (ΑΜ 3261)
37. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αλβέρτος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3263)
38. ΡΑΣΠΙΤΣΟΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3264)
39. ΚΟΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3265)
40. ΚΟΛΛΕΡΗΣ Σωτήριος του Νικολάου (ΑΜ 3266)
41. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Ευάγγελος του Νικολάου (ΑΜ 3267)
42. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Αναστάσιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3268)
43. ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ Σεραφείμ του Ιωάννη (ΑΜ 3269)
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3273)
45. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (ΑΜ 3274)
46. ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (ΑΜ 3275)
47. ΞΕΝΑΚΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 3276)
48. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3279)
49. ΨΩΜΑΣ Νικόλαος του Θεόδωρου (ΑΜ 3282)
50. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3283)
51. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος του Νικολάου (ΑΜ 3284)
52. ΡΗΓΑΣ Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ 3285)
53. ΛΑΜΑΖΑΚΗΣ Παναγιώτης του Χαρίτωνα (ΑΜ 3287)
54. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3288)
55. ΒΑΒΑΛΕΡΟΣ Πολύκαρπος του Ελευθερίου (ΑΜ 3290)
56. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 3296)
57. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 3298)
58. ΤΡΑΝΑΚΑΣ Διονύσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3299)
59. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πασχάλης του Απόστολου (ΑΜ 3300)
60. ΣΤΕΙΡΟΣ Ευάγγελος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3302)
61. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ζαχαρίας του Ζαχαρία (ΑΜ 3305)
62. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ Νικόλαος του Αναστασίου (ΑΜ 3306)
63. ΖΕΝΤΕΦΗΣ Ανάργυρος του Ιωάννη (ΑΜ 3310)
64. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡ Ανδρέας του Παναγή (ΑΜ 3311)
65. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Σταματίου (ΑΜ 3312)
66. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Παναγιώτης του Λεωνίδα (ΑΜ 3313)
67. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ (ΑΜ 3314)
68. ΛΙΑΣΚΑΣ Στέφανος του Ζώη (ΑΜ 3316)
69. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος του Μιχαήλ (ΑΜ 3319)
70. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 3320)
71. ΒΑΒΒΑΣ Θεόδωρος του Ελευθερίου (ΑΜ 3322)
72. ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑΣ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3328)
73. ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3333)
74. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3337)
75. ΚΑΣΤΑΝΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3339)
76. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3340)
77. ΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Χρήστου (ΑΜ 3342)
78. ΤΣΟΥΤΣΑΣ Χαράλαμπος του Δημητρίου (ΑΜ 3343)
79. ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3344)
80. ΝΤΟΚΟΣ Αργύριος του Δημητρίου (ΑΜ 3345)
81. ΤΣΟΥΝΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3348)
82. ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗΣ Μανούσος του Ιωάννη (ΑΜ 3350)
83. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Γεώργιος του Φώτιου (ΑΜ 3351)
84. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3352)
85. ΠΑΛΥΒΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3353)
86. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Σταύρου (ΑΜ 3355)
87. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ 3356)
88. ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός του Ζαχαρία (ΑΜ 3359)
89. ΓΚΟΛΕΜΑΣ Μιχαήλ του Αναστασίου (ΑΜ 3360)
90. ΚΟΥΜΠΗΣ Παναγιώτης του Εμμανουήλ (ΑΜ 3361)
91. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3362)
92. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Παναγιώτη (ΑΜ 3363)
93. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 3366)
94. ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3367)
95. ΜΕΛΕΤΗΣ Παναγιώτης του Σωτηρίου (ΑΜ 3368)
96. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Ιωάννης του Ζαχαρία (ΑΜ 3371)
97. ΜΠΟΝΙΔΗΣ Ανδρέας του Θεοφάνη (ΑΜ 3372)
98. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Αναστάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3377)
99. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Ηλίας του Αναστασίου (ΑΜ 3379)
100. ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 3380)
101. ΠΙΣΑΛΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ελευθερίου (ΑΜ 3382)
102. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ηλίας του Λάμπρου (ΑΜ 3383)
103. ΠΑΓΩΝΗΣ Σπυρίδων του Νικολάου (ΑΜ 3384)
104. ΜΥΛΩΝΑΣ Αριστείδης του Παναγιώτη (ΑΜ 3385)
105. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3387)
106. ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (ΑΜ 3390)
107. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Δήμος του Σταύρου (ΑΜ 3392)
108. ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος του Βασιλείου (ΑΜ 3395)
109. ΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος του Αποστόλου (ΑΜ 3396)
110. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αθανάσιος του Νικολάου (ΑΜ 3397)
111. ΤΣΕΛΙΚΑΣ Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ 3398)
112. ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3400)
113. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΜ 3401)
114. ΞΕΝΑΚΗΣ Σάββας του Μιχαήλ (ΑΜ 3402)
115. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σπυρίδων του Χρήστου (ΑΜ 3404)
116. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Μοδέστος του Γρηγορίου (ΑΜ 3405)
117. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ Παύλος του Νικολάου (ΑΜ 3406)
118. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ 3407)
119. ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ Νέστωρ του Γεωργίου (ΑΜ 3409)
120. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3410)
121. ΜΠΑΣΕΑΣ Επαμεινώνδας του Μιχάλη (ΑΜ 3411)
122. ΚΟΝΗΣ Ευάγγελος του Ανδρέα (ΑΜ 3412)
123. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Αντωνίου (ΑΜ 3415)
124. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3416)
125. ΓΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος του Ανδρέα (ΑΜ 3418)
126. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (ΑΜ 3419)
127. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Παντελεήμων του Δημητρίου (ΑΜ 3424)
128. ΜΟΥΣΑΓΕΑΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3425)
129. ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ Θεόδωρος του Χρήστου (ΑΜ 3427)
130. ΠΕΤΡΟΥ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3428)
131. ΧΑΣΑΠΗΣ Αστέριος του Βασιλείου (ΑΜ 3430)
132. ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ Πέτρος του Ευστρατίου (ΑΜ 3432)
133. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ηλίας του Ιωάννη (ΑΜ 3433)
134. ΡΕΒΗΣ Χρήστος του Μενελάου (ΑΜ 3436)
135. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Στέφανος του Σταύρου (ΑΜ 3439)
136. ΜΥΓΙΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3444)
137. ΣΑΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΜ 3446)
138. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Δημητρίου (ΑΜ 3448)
139. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Ηλία (ΑΜ 3449)
140. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ 3450)
141. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Δημητρίου (ΑΜ 3452)
142. ΠΑΤΛΑΤΖΙΑΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3454)
143. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ματθαίος του Θωμά (ΑΜ 3456)
144. ΜΑΤΙΑΚΗΣ Δημήτριος του Ηλία (ΑΜ 3459)
145. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 3460)
146. ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3461)
147. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3462)
148. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3464)
149. ΣΟΥΚΟΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3466)
150. ΒΛΑΜΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3468)
151. ΧΩΡΑΪΤΗΣ Θεόδωρος του Βασιλείου (ΑΜ 3472)
152. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 3473)
153. ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Βασιλείου (ΑΜ 3474)
154. ΦΩΤΗΣ Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ 3476)
155. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ιωάννης του Αγησίλαου (ΑΜ 3478)
156. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σπυρίδων του Λεωνίδα (ΑΜ 3479)
157. ΓΚΟΥΦΑΣ Στυλιανός του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3480)
158. ΠΑΤΣΙΟΣ Αλέξανδρος του Δημητρίου (ΑΜ 3481)
159. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος του Πέτρου (ΑΜ 3482)
160. ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 3484)
161. ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ Νέαρχος του Ιωάννη (ΑΜ 3487)
162. ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Στέφανος του Γεωργίου (ΑΜ 3490)
163. ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ Σταμάτιος του Θωμά (ΑΜ 3491)
164. ΒΡΥΓΙΩΝΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ 3492)
165. ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Γεώργιος του Ηλία (ΑΜ 3493)
166. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3494)
167. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3495)
168. ΒΟΥΡΝΑΣ Δημήτριος του Πολύβιου (ΑΜ 3496)
169. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 3500)
170. ΤΣΑΜΠΑΣ Μάριος του Δημητρίου (ΑΜ 3501)
171. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος του Ευριπίδη (ΑΜ 3504)
172. ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (ΑΜ 3506)
173. ΣΤΑΜΟΣ Ιωάννης του Σοφοκλή (ΑΜ 3507)
174. ΣΗΦΑΚΗΣ Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ 3508)
175. ΤΑΜΠΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Χρήστου (ΑΜ 3510)
176. ΔΡΑΤΣΑΣ Στέργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3511)
177. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αργυρίου (ΑΜ 3514)
178. ΜΑΤΡΑΚΑΣ Γεώργιος του Αθανασίου (ΑΜ 3515)
179. ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3517)
180. ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (ΑΜ 3518)
181. ΓΕΓΙΟΣ Γεώργιος του Ζαχαρία (ΑΜ 3519)
182. ΔΡΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ 3523)
183. ΜΗΛΑΚΗΣ Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3524)
184. ΛΑΖΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ 3525)
185. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Αργυρίου (ΑΜ 3526)
186. ΝΕΜΙΤΣΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3533)
187. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος του Δημητρίου (ΑΜ 3534)
188. ΠΟΥΛΙΟΣ Στέφανος του Αποστόλου (ΑΜ 3535)
189. ΒΑΤΣΗΣ Γεώργιος του Διονυσίου (ΑΜ 3538)
190. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Μάριος του Ελευθερίου (ΑΜ 3540)
191. ΚΥΜΑΚΗΣ Νεκτάριος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3542)
192. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ 3543)
193. ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3546)
194. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ελευθέριος του Ευστρατίου (ΑΜ 3547)
195. ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ Χρήστος του Δήμου (ΑΜ 3548)
196. ΜΟΥΛΟΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3549)
197. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3553)
198. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας του Θεόδωρου (ΑΜ 3554)
199. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λάμπρος του Γεωργίου (ΑΜ 3559)
200. ΧΑΛΑΤΣΗΣ Αθανάσιος του Βαΐου (ΑΜ 3560)
201. ΝΕΙΡΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ 3561)
202. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3562)
203. ΠΗΛΟΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 3567)
204. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αλέξανδρος του Δημητρίου (ΑΜ 3258)
205. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Φίλιππος του Θωμά (ΑΜ 3292)
206. ΑΔΑΜ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 3303)
207. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Αντώνιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3317)
208. ΜΑΝΙΟΣ Κωνσταντίνος του Ευάγγελου (ΑΜ 3451)
209. ΛΙΖΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3458)
210. ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 3502)
211. ΜΗΔΙΑΤΗΣ Δημήτριος του Κυριάκου (ΑΜ 3509)
212. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θεόδωρος του Αναστασίου (ΑΜ 3563)
213. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ 3564)
214. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Κάρολος του Ιάκωβου (ΑΜ 3240)
215. ΣΛΙΟΥΠΚΙΔΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΜ 3435)
216. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Χρήστου (ΑΜ 3463)
217. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος του Νικολάου (ΑΜ 3512)
218. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 3207)
219. ΝΙΑΝΙΟΣ Αθανάσιος του Χρήστου (ΑΜ 3489)
220. ΔΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος του Ευστρατίου (ΑΜ 3527)
221. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευάγγελος του Σωτηρίου (ΑΜ 3210)
222. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ 3332)
223. ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3330)
224. ΧΡΥΣΙΝΑΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 3471)
225. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος του Γεωργίου (ΑΜ 3192)
226. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 3244)
227. ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Γεώργιος του Σταύρου (ΑΜ 3378)
228. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3551)
 της προαγωγής τους λογιζομένης από 01 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ