Προαγωγή Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής . - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.10.23

Προαγωγή Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής .


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), της παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7 και των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν: 

Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 11 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», οι Αντιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

1. Ρούσσος Εμμανουήλ του Αντωνίου (Α.Μ. 1021) 

2. Αθανασάκη Ανθούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1022) 

3. Σιούτης Αθανάσιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1023) 

4. Μάζης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1024) 

5. Σαβιολίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1025) 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ