Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.10.23

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

6008 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ευαγγέλου Λ/Σ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3923 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Στυλιανός του Λάμπρου Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ