Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-Ελ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.10.23

Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-Ελ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής


 Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής