Όλες οι μεταβολές στους Κανονισμούς Οργανικών Θέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.10.23

Όλες οι μεταβολές στους Κανονισμούς Οργανικών Θέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 6026 19-10-23) οι τροποποιήσεις των υπ’ αρ. 87/2021 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.» και υπ’ αρ. 88/2021 Κανονισμού «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υ.ΝΑ.Ν.Π.».

Η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών οργανικής σύνθεσης υπηρεσιών και η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία και κατά βαθμό, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανά Λιμενική Αρχή και Υπηρεσία και   επιφέρουν αντίστοιχες μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Οργανική Δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ανέρχεται στις 9.500 θέσεις προκαλεί ασφυξία δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και σε κάθε περίπτωση η ανακατανομή δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα συνολικά.

Η Ομοσπονδία μας έχει ως στόχο την επαναφορά της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα επίπεδα, που ορίζει ο ν. 4150/2013 ήτοι στις 10.250 θέσεις καθώς αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τα στελέχη του.

Η επαναφορά των οργανικών θέσεων είναι αναγκαία καθώς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζει να δίνει μια άνιση μάχη σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα και θεωρούμε ότι είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των υπηρεσιών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προσφέρει διευρυμένη προοπτική σε όλα τα επίπεδα και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του Σώματος.

Ακολουθούν οι μεταβολές των θέσεων ανά Λιμενική Αρχή και Υπηρεσία.