Οι 8 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.12.23

Οι 8 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο


 Το 87% των πολιτών πιστεύει, ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο

Το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το βασικότερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, έρχεται να επιβεβαιώσει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 8 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.


Σε ερώτηση σχετικά με το προσωπικό βιοτικό επίπεδο και την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων, το 87% πιστεύει, ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο, το 12% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ή επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο, ενώ το 1% θεωρεί, ότι το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί.Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 73% πιστεύει πως το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί του χρόνου, το 24% πιστεύει πως δεν αναμένεται να υπάρξει ούτε αλλαγή, ούτε επίπτωση στο βιοτικό του επίπεδο, το 2% θεωρεί ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει βελτιωθεί και το 1% δεν έδωσε καμία απάντηση.


Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι Έλληνες αντιμετωπίζουν το τελευταίο έτος δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών, το 50% απαντά ότι κατά καιρούς δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, το 36% λέει τις περισσότερες φορές, το 14% απαντά ότι δεν συναντά δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών.


Στην ίδια ερώτηση, το 62% των πολιτών άλλων κρατών-μελών απαντούν πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πληρωμή των λογαριασμών, το 28% λέει ότι αντιμετωπίζει κατά καιρούς, το 9% αναφέρει πως τις περισσότερες φορές έχει ζητήματα στην διαχείριση των οικονομικών του και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.


Πρώτη η Ελλάδα στις χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής λογαριασμών


Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η ίδια ερώτηση έγινε στους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις απαντήσεις τους, οι χώρες με την μικρότερη αδυναμία πληρωμής είναι η Σουηδία με 6%, η Δανία με 7% και η Φινλανδία με 20%.


Από την άλλη πλευρά, οι πρώτες δέκα χώρες με την μεγαλύτερη αδυναμία πληρωμής είναι:


86% Ελλάδα

64% Πορτογαλία

63% Κύπρος

59% Βουλγαρία

57% Ιταλία

57% Ρουμανία

55% Ιρλανδία

53% Κροατία

37% Λετονία

36% Γαλλία

Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο τους, το 58% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 33% θεωρούν πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 7% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο και το 2% δεν απάντησε στην ερώτηση.


Στην αντίστοιχη ερώτηση, το 46% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 38% θεωρούν ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση, το 13% θεωρεί ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και το 3% δεν απάντησε στην ερώτηση.


Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί η εθνική οικονομία, το 66% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 24% θεωρεί πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 9% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.


Στην αντίστοιχη ερώτηση, το 52% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως θα είναι χειρότερη η κατάσταση, το 31% θεωρούν ότι θα είναι ίδια η κατάσταση, το 13% θεωρεί ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση και το 4% δεν απάντησε στην ερώτηση.


Δείτε ΕΔΩ την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Πηγή