Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.2.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

9069 Λιμενοφύλακας ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ Αθανάσιος του Αλέξανδρου Α΄ Λ/Τ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεσηΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4952 Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΓΚΟΤΣΗΣ Νικόλαος του Απόστολου Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

9277 Λιμενοφύλακας ΖΑΡΙΦΕΣ Ανέστης του Ιωάννη ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 070

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση