Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.4.24

Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Κελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8789 Κελευστής Λ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Αριστείδης του Κωνσταντίνου Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


*********


Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Κελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8801 Κελευστής Λ.Σ. ΤΣΟΜΑΚΟΣ Επαμεινώνδας του Νικολάου Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.