Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.4.24

Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε η παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8302 Επικελευστής Λ.Σ. ΣΑΡΡΗ Πολυξένη του Ιωάννη Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Ν.

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

************

Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακήςπου υπέβαλε ο παρακάτω Λιμενοφύλακας, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8961 Λιμενοφύλακας ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

************

Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε η παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής της στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8056 Επικελευστής Λ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΕΙΑΔΟΥ Ξένη του Χαράλαμπου Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ/Α΄ Λ/Τ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.