Ε.Π.Λ.Σ.ΒΔ.Ε.: Συνάντηση με τον ΥΦ.Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. ΠΑΠΠΑ Ιωάννη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.4.24

Ε.Π.Λ.Σ.ΒΔ.Ε.: Συνάντηση με τον ΥΦ.Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. ΠΑΠΠΑ Ιωάννη


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Συνάντηση μελών Ε.Π.Λ.Σ.ΒΔ.Ε. με Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΠΑΠΠΑ Ιωάννη.

 

Την 02-04-2024 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της  Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΠΑΠΠΑ Ιωάννη.
Από πλευράς μας τέθηκαν τα κάτωθι ζητήματα:

 

·       Χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου και στις υπόλοιπες Λιμενικές Αρχές της Ένωσης μας , μη παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι το πρώτο βήμα έγινε από πλευράς του Υπουργείου με τη χορήγησή του στο Λ/Σ/ Οθωνών και Λ/Σ Σαγιάδας.

·       Άμεση ενεργοποίηση του κωδικού για την κάλυψη δικαστικών εξόδων υπεράσπισης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4770/21, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν καθοριστεί η αμοιβή, οι προϋποθέσεις , η διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής εξόδων και η προκαταβολή επί των εξόδων.

·       Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ.1  του Π.Δ.80/15  το οποίο αφορά το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%. Συγκεκριμένα να δικαιούνται  έως την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και όχι μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μείωση του ωραρίου εργασίας του κατά μία (1) ώρα την ημέρα όπως ισχύει στην Αστυνομία, ή χορήγηση ανά ημερολογιακό έτος , άδεια απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές, όπως ισχύει στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.

·        Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ.2  του Π.Δ.80/15 περί άδειας διευκολύνσεων με επέκταση της άδειας περιοδικής νοσηλείας όχι μόνο στους έμμεσα αλλά και στους άμεσα ασφαλισμένους συναδέλφους.

·       Τροποποίηση άρθρου 9 παρ.3β ΠΔ 11/21

·       Να εκδοθεί ειδικός Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Οθωνών, καθώς και των όρων εργασίας και διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Οθωνών σύμφωνα με το ΦΕΚ  2685 Β΄/24.06.2021 το οποίο αφορά τη λειτουργία του Λ/Χ Αγίου Όρους .

·       Να τηρηθεί ο ανώτατος χρόνος παραμονής των συναδέλφων που υπηρετούν στο Λ/Σ Οθωνών.      

·       Αναγνώριση  διπλών ετών ή έστω ένα εξάμηνο ανά έτος για τα πλωτά με αναδρομική ισχύ.

·       Αύξηση νυχτερινών ωρών σε 84 αντί 68 ανά μήνα για τα πλωτά

·       Αύξηση των πλεύσιμων

·       Αύξηση  ποσού που χορηγείται για τη συντήρηση και επισκευή των πλωτών και χερσαίων μέσων

·       Να  ψηφιστεί νέο ωράριο εργασίας πλωτών με πρόσθεση και του 24ώρου.

·       Να ανανεωθούν τα διπλώματα των Κυβερνητών ΔΠ Γ΄ και μηχανικών ΔΜ Γ΄                                                             

·       Άμεση ενίσχυση του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Κέρκυρας

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα με τον κ.Υφυπουργό ,ο οποίος άκουσε με προσοχή τα αιτήματα μας.