Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού; - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.4.24

Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού;


 Αναδημοσιεύονται οι προβληματισμοί ενός απόστρατου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τακτικού αναγνώστη των “Λιμενικών Νέων”

Όταν, το 1919, ιδρύθηκε το Λιμενικό Σώμα, προήλθε από τα «σπλάχνα» του Πολεμικού Ναυτικού.  Έτσι, βάσει εθνικών σχεδίων, το Λιμενικό Σώμα είναι Σώμα υπαγόμενο στο συγκεκριμένο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.


Παρότι στο παρελθόν επανειλημμένα αμφισβητήθηκε, αυτός ο «γνήσιος δεσμός» μεταξύ ΛΣ και ΠΝ εξακολουθεί σήμερα υφιστάμενος με διάφορες μορφές (κοινές παραγωγικές σχολές, κοινά Ταμεία ασφάλισης, κοινό Μετοχικό Ταμείο, κοινός φορέας αποστράτων κ.ο.κ.).


Στο πλαίσιο αυτού του «γνήσιου δεσμού», κάθε απόστρατος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καθίσταται ipso jure ισόβιο μέλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) καταβάλλοντας (μέσω ΜΤΝ) μηνιαία συνδρομή υπέρ αυτής, ισόποσης με το 1% του μεικτού μερίσματος ΜΤΝ εκάστου μερισματούχου (κατά μ.ο. €3,5 το μήνα).


Έτσι, υπολογίζεται ότι από την ΕΑΑΝ εισπράττονται από τους αποστράτους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ετησίως συνδρομές ύψους περίπου €180.000 (σ.σ.: η ετήσια συνδρομή τους στην ΕΑΑΛΣ μόλις υπερβαίνει τις €60.000).


Η πιο αναγνωρίσιμη αντιπαροχή που λαμβάνουν από την ΕΑΑΝ οι απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ως και οι χήρες-τέκνα αυτών) είναι η ευκαιρία να συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού της ΕΑΑΝ.


Μολονότι, το πρόγραμμα αυτό δίνει στα μέλη της ΕΑΑΝ προέλευσης ΠΝ την ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλα ανεξαιρέτως τα παραθεριστικά κέντρα των Ε.Δ., όπως ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας, Φάροι, ΝΑΣΚΕ, KE/Πόρος, αλλά και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία ή Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις με οικονομική συμμετοχή από την Ε.Α.Α.Ν., ως επίσης στη διάθεση οικημάτων στο ΘΑΝ Αγ. Μαρίνας κατά την περίοδο του Πάσχα, η συμμετοχή των μελών της ΕΑΑΝ προέλευσης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (και οι χήρες-τέκνα αυτών) περιορίζεται στον παραθερισμό τους αποκλειστικά και μόνον σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία με μερική επιδότησή του από την ΕΑΑΝ.


Δεδομένου ότι ισότιμα μέλη ΕΑΑΝ θεωρούνται οι απόστρατοι τόσο του ΠΝ όσο και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα είχε ενδιαφέρον η ΕΑΑΝ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα νομής του δικαιώματος αυτού από τα μέλη της, ανά κατηγορία προηγηθείσας υπηρεσιακής προέλευσης (ΠΝ-ΛΣ).


Αν, μάλιστα, προκύψει ανισότητα στη ισότιμη νομή του δικαιώματος παραθερισμού τους για τα μέλη της, θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίναμε τους λόγους αυτής, ως επίσης τα μέτρα θεραπείας της.


Εξυπακούεται ότι αυτή η «άσκηση» θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα από την ΕΑΑΝ γιατί το θέρος βρίσκεται προ των πυλών και οι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα παραθερισμού δεν διακρίνονται σε «παιδιά ενός κατώτερου Θεού…».