Αρχίζει η εξαήμερη εργασία – Όσα ισχύουν από 1η Ιουλίου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.6.24

Αρχίζει η εξαήμερη εργασία – Όσα ισχύουν από 1η Ιουλίου


 Στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου εισάγεται η εξαήμερη εργασία.


Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες θα μπορούν να ζητούν από τους εργαζομένους να εργάζονται και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, με προσαύξηση του ημερομισθίου κατά 40%.


Η εφαρμογή της εξαήμερης εργασίας θα συνοδεύεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.


Σε περιπτώσεις απρόβλεπτου υψηλού φόρτου εργασίας, η επιχείρηση θα μπορεί να εφαρμόζει την έκτη ημέρα εργασίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


Η επιχείρηση πρέπει να έχει δηλωθεί εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Κάθε φορά που επιθυμεί να εφαρμόσει την έκτη ημέρα εργασίας, πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η ειδική συνθήκη πρέπει να δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη της εργασίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η εξαήμερη εργασία θα εφαρμόζεται σε δημόσιους φορείς, ΔΕΚΟ, βιομηχανία και κλάδους του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν πενθήμερη εργασία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.


Οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται και την έκτη ημέρα θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% του ημερομισθίου τους, ενώ αν η έκτη ημέρα εργασίας είναι αργία, θα λαμβάνουν προσαύξηση 115%.


Βάσει του άρθρου 25 του νόμου 5053/23, η εξαήμερη εργασία για όσους εργάζονται πενθήμερο ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024, με την ένταξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή αναβλήθηκε για τον Ιούλιο, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει η εξαήμερη εργασία.


Οι προϋποθέσεις για την εξαήμερη εργασία από 1/7

εξαημερη εργασια, τετραημερη εργασια, 6ημερη εργασια, 4ημερη εργασια


Από την ημέρα εφαρμογής της νέας διάταξης, η εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θα επιτρέπεται υπό τις εξής συνθήκες:


Υποχρεωτική προδήλωση της εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς τη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως.

Ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% για την έκτη ημέρα εργασίας.

Η εργασία κατά την πρόσθετη ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες και δεν επιτρέπεται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.

Σε επιχειρήσεις με νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (24:00-06:00), δεν επιτρέπεται η εργασία κατά την έκτη ημέρα στη νυχτερινή βάρδια.


Οι εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα εργαστούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

ΠΗΓΗ