Ο στρατός τοποθετεί περιπόλους στις επικίνδυνες περιοχές για πυρκαγιά – Θερμικές κάμερες και μηχανήματα συνδρομής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.24

Ο στρατός τοποθετεί περιπόλους στις επικίνδυνες περιοχές για πυρκαγιά – Θερμικές κάμερες και μηχανήματα συνδρομής


 Περίπολοι σε όσες περιοχές παρουσιάζουν επικινδυνότητα για πυρκαγιά έχει αποστείλει ο στρατός που αποτελούνται από μηχανήματα του Μηχανικού, οχήματα μεταφοράς ατόμων, εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα.

Ειδικότερα:

• Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκπέμπονται με μέριμνα των ΕΔ, 66 εποχούμενενες περίπολοι και επανδρώνονται 2 πυροφυλάκια.

• Οι εποχούμενες περίπολοι είναι εφοδιασμένες με θερμικές κάμερες και έχουν ως σκοπό την αποτροπή. Διέρχονται από ορεινούς όγκους και συνδράμουν στην επιτήρηση.

• Σε 1η Φάση κατάλληλα μηχανήματα Μηχανικού (δηλαδή προωθητές γαιών, ισοπεδωτές και φορτωτές) βρίσκονται σε διασπορά (σε συγκεκριμένα σημεία) και σε ετοιμότητα κινήσεως εντός 20 λεπτών, για συνδρομή στις περιοχές Αττικής, Βοιωτίας και Κορινθίας. Αντίστοιχα υφίστανται φορείς για τη μεταφορά των εν λόγω μηχανημάτων.

• Σε 2η Φάση (αν τυχόν χρειασθούν επιπλέον ενισχύσεις) υπάρχουν στη Θεσσαλία (σε ετοιμότητα κινήσεως εντός 2 ωρών) επιπλέον μηχανήματα και φορείς για τη μεταφορά τους.

• Σε 3η Φάση από Θεσσαλονίκη (σε ετοιμότητα κινήσεως εντός 2 ωρών).

• Επίσης οι ΕΔ διαθέτουν:

✓ Λεωφορεία (σε ετοιμότητα), με σκοπό τη συνδρομή σε ενδεχόμενο εντολής εκκένωσης του πληθυσμού, στις περιοχές Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας.

✓ Αξιωματικό Σύνδεσμο στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

✓ Πεζοπόρα τμήματα «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και Ομάδες «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», εάν απαιτηθούν.

✓ Εναέρια μέσα (αεροσκάφη – ελικόπτερα) για πυρόσβεση, όταν απαιτηθούν.