Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ Πασσάκος Σπύρος : Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τους Αξιωματικούς ΛΣ … - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.6.22

Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ Πασσάκος Σπύρος : Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τους Αξιωματικούς ΛΣ …


 Για άλλη μια φορά  παρεμβαίνω τονίζοντας  ότι  σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές, η τιμή σε κάθε βαθμό, η στρατιωτική ιεραρχία και η απρόσκοπτη συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..

Ως εκ τούτου θεωρώ υποχρέωσή μου και αυτονόητη λογική προσέγγισή μου να επαναλάβω για άλλη μια φορά  την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλίας της  πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα,   τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο  διεκδικητικού πλαισίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών που πολλάκις έχουν υποβληθεί  :

  1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟμε  τροποποίηση του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 247/2006 – ΦΕΚ 261/Α/29-11-2006 ως κάτωθι:

“Η Γ’ τάξη απονέμεται σε Υποπλοιάρχους μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό αυτό, που υπηρέτησαν για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού Λ.Σ ως Λιμενάρχες ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων ή Κυβερνήτες ή Προϊστάμενοι υπηρεσιών Α’ Μηχανικοί ή Α΄ Μηχανικοί σε περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη.”.

  1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Υ /Ξ – AΝΘΣΤΩΝ – Α/Ξ ΕΚ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΣ Λ/Φ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αιτείται ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου  προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα, να υπολογίζεται και να προσμετράται στον   συνολικό  χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ  – AΝΘΣΤΗ – Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για  την  λήψη  βαθμολογικών  προαγωγών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α/2002) Η’ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Π. Δ. 81/2012 ΦΕΚ 139Α /2012.

Αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση στον   συνολικό  χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ  – AΝΘΣΤΗ – Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για  την  λήψη  βαθμολογικών  προαγωγών του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.

Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο  Λ.Σ. με την  βαθμολογική  αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.. Επιπλέον η ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού  μισθοδοσίας.

  1. Την προσθήκη στο άρθρο 12 του ΠΔ 38/2012 παράγραφος 10 ως ακολούθως

¨Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεως επιλαμβάνονται και επί όλων εκείνων των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων ,αναδρομικά από 14/06/2012,για τις οποίες έγινε η εφαρμογή των καταργουμένων παραπάνω διατάξεων.¨

  1. Για λόγους ίσης μεταχείρισηςοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που έχουν ήδη προαχθεί εκτός οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος και οι οποίοι κατέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού και των οποίων η προαγωγή ως αξιωματικών στο βαθμό του Σημαιοφόρου ξεκίνησε υπό το καθεστώς του ν. 4473/1965, καθώς και οι αξιωματικοί που εξομοιώνονται με τους ανωτέρω με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄) ως κάτοχοι πτυχίων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εντάσσονται στην Κατηγορία Α΄ της μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν. 4472/2017, ως αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος από ισχύος του Νόμου, θα πρέπει να ενταχθούν στην Κατηγορία Α΄ της μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν. 4472/2017, αντί της Κατηγορίας Β΄ στην οποία έχουν ενταχθεί.
  2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Η συνεχιζόμενη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων – μεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταματήσει.

Σε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.

Απαιτείται να δοθούν επιτέλους οι κατάλληλες εντολές κι οι οικονομικοί πόροι, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους  Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια – παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος), τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται και τη χορήγηση ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωματικούς.


6. Η τροποποίηση της ΠΔΕΜ στη σημερινή πραγματικότητα και με βλέμμα προς το μέλλον. Τροποποίηση διαδικασιών χορήγησης πλεύσιμων και προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, αύξηση αυτής.

  1. Δυστυχώς, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αδικεί την ιεραρχική εξέλιξη και σχέση μεταξύ άλλων,  των Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, οι οποίοι όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, βλέπουν Αξιωματικούς που κατετάγησαν μετά απο αυτούς, να τίθενται στην διάρκεια της καριέρας τους αρχαιότεροι ή και ανώτεροί τους στην ιεραρχική βαθμίδα, ενώ συχνά, ακόμα κι η ιεραρχική σχέση των μεταξύ της ίδια τάξης Αξιωματικών καταρρέει

 Παράλογο δε είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε την τοποθέτηση Αξιωματικών ευθύνης κατώτερων ή νεότερων Αξιωματικών απο εκείνους που θα έπρεπε δικαιωματικά να κατέχουν τη θέση.

  1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να καταφεύγουμε ενίοτε στο δανεισμό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών μας. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουμε την παρέμβασή σας για τον περιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την σύντμηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούμενων ποσών ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή στο  συμβούλιο του  ΜΤΝ με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΛΣ και η επαναφορά της χορήγησης προκαταβολής εφάπαξ η οποία έχει διακοπεί τα τελευταία χρόνια.

Τονίζω ότι για όλα τα παραπάνω  βρίσκονται σε εξέλιξη  νέες πρωτοβουλίες συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς του ΛΣ .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

 http://www.limenikirota.eu/2022/06/blog-post_64.html

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.