Προαγωγή Σημαιοφόρων και Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.22

Προαγωγή Σημαιοφόρων και Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Μαΐου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄ 311) και των περ. α, β της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Α. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος του Ζανή (Α.Μ. 3848) στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 25 Απριλίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ Σουσάνα του Χρήστου (Α.Μ. 4082) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 27 Απριλίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δωρόθεος του Παντελή (Α.Μ. 4120) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 25 Απριλίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Δ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑΣ Δημήτριος του Αποστόλου (Α.Μ. 3814) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 23 Απριλίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 9724/31-05-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.