Προαγωγή δεκαοκτώ (18) Ανθυπασπιστών αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.11.22

Προαγωγή δεκαοκτώ (18) Ανθυπασπιστών αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12 Σεπτεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 11 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).

6. Την 2412.7/33122/12.05.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης

πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα επτά (277) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής, προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο

Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022:

Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

1. ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 6789)

2. ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΗΣ Κωνσταντίνος του Ευστρατίου (Α.Μ. 6817)

3. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Γρηγόριος του Ιωάννη (Α.Μ. 6865)

4. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ Ρούσσος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 6908)

5. ΣΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Γεώργιου (Α.Μ. 6915)

6. ΚΩΣΤΑΚΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 6919)

7. ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (Α.Μ. 6925)

8. ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 6945)

9. ΝΤΑΦΟΣ Έξαρχος του Χρήστου (Α.Μ. 6956)

10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ του Ηλία (Α.Μ. 7599)

11. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 6975)

12. ΓΙΑΡΕΝΗΣ Ιωάννης του Λεμονή (Α.Μ. 6985)

13. ΒΛΑΧΟΣ Άγγελος του Αθανασίου (Α.Μ. 7066)

14. ΔΡΟΥΚΑΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 7641)

15. ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 7106)

16. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ιωάννη (Α.Μ. 7125)

17. ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 7128)

18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος του Βασιλείου (Α.Μ. 7133)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής

από 26 Αυγούστου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.

4532/2018 σε συνδυασμό με την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 65 του ν.

4504/2017.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.