Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.11.22

Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων

 


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Προάγονται οι κάτωθι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης του Λουκά (Α.Μ. 3253)

2. ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Στυλιανός του Γεράσιμου (Α.Μ. 3255)

3. ΤΑΤΣΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3256)

4. ΓΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 3258)

5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος του Αστερίου (Α.Μ. 3259)

6. ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος του Ευσταθίου (Α.Μ. 3260)

7. ΒΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Αλέκου (Α.Μ. 3263)

8. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Θεμιστοκλής του Παύλου (Α.Μ. 3268)

9. ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3270)

10. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Μιχαήλ του Θεόδωρου (Α.Μ. 3271)

11. ΒΑΡΣΟΣ Ευστάθιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3272)

12. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3275)

13. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (Α.Μ. 3286)

14. ΤΟΓΙΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 3298)

15. ΔΕΛΧΑΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 3301)

16. ΦΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 3304)

17. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Ευριπίδη (Α.Μ. 3305)

18. ΑΛΑΜΑΡΑΣ Αναστάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3309)

19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3310)

20. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 3313)

21. ΤΖΟΥΜΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (Α.Μ. 3317)

22. ΒΕΡΓΙΝΗΣ Αναστάσιος του Ευσταθίου (Α.Μ. 3322)

23. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3323)

24. ΜΟΡΦΑΣ Ευάγγελος του Τιμολέοντος (Α.Μ. 3325)

25. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ Θεμιστοκλής του Δημητρίου (Α.Μ. 3329)

26. ΚΛΙΤΣΑΣ Αθανάσιος του Παντελή (Α.Μ. 3334)

27. ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 3339)

28. ΓΚΑΒΑΝΑΣ Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 3340)

29. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 3342)

30. ΤΕΡΤΙΠΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3343)

31. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδωνας του Δημητρίου (Α.Μ. 3348)

32. ΝΙΝΟΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Α.Μ. 3355)

33. ΚΑΡΑΛΙΜΑΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 3360)

34. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος του Γεωργίου (Α.Μ. 3365)

35. ΗΛΗΣ Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ. 3371)

36. ΠΟΥΛΙΟΣ Απόστολος του Χρήστου (Α.Μ 3386)

37. ΣΤΡΑΤΟΣ Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ. 3393)

38. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ Παύλος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3400)

39. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3326)

40. ΝΑΚΟΥ Ελένη του Νικολάου (Α.Μ. 3283)

41. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Αναστασία του Δημητρίου (Α.Μ. 3345)

42. ΚΡΙΜΠΑ Χαραλαμπία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3279)

στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 23 Οκτωβρίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 17623/24-10-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ