Μήνυμα του Χρήστου Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.9.23

Μήνυμα του Χρήστου Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2023


Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας την 28η Σεπτεμβρίου 2023, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα :


«Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, απευθύνομαι σήμερα, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2023, σε κάθε μέλος της μεγάλης ναυτιλιακής μας κοινότητας.


Κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για φέτος είναι «50 χρόνια MARPOL - Η δέσμευση μας συνεχίζεται».


Στην εποχή μας, η ναυτιλία διαδραματίζει τον κυριότερο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και της μεταφοράς φορτίων και επιβατών σε όλη την υφήλιο, καθιστώντας την δια θαλάσσης μεταφορά ως τον ασφαλέστερο, οικονομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.


Στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας, και το περιβάλλον συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή-κρίση, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, τα συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Η φετινή θεματική ενότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, αναδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο που είχε η ΜΑRPOL τα τελευταία 50 χρόνια στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, στη λειτουργία και τη σχεδίαση των πλοίων καθώς και τη συνεχή εξέλιξή της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


«50 χρόνια MARPOL – Η δέσμευση μας συνεχίζεται» δεν αποτελεί απλώς μία θεματική ενότητα, αλλά ένα συνολικό δεσμευτικό πλαίσιο για τη συνέχιση της προσπάθειας υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία που υπεγράφη το 1973 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), θέτοντας τις βάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των νέων τεχνολογιών από τη ναυτιλία και την πορεία της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Παράλληλα, αναβαθμίζει τους κανόνες αναφορικά με τον σχεδιασμό και την λειτουργία των πλοίων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.


Η υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL το 1973 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την εστίαση του ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής βιομηχανίας στον τομέα του περιβάλλοντος, πέραν της ασφαλούς μεταφοράς φορτίων και επιβατών και ανέδειξε τους δύο στόχους «ασφαλέστερη ναυτιλία» και «καθαρότεροι ωκεανοί» ως βασική επιδίωξη του ΙΜΟ.


Σήμερα, η ΔΣ MARPOL έχει πλέον αναγνωριστεί ως το σημαντικότερο κανονιστικό πλαίσιο διεθνών κανόνων και κανονισμών για την προστασία της θαλάσσιας ρύπανσης. Με το πέρασμα των χρόνων, το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης επεκτάθηκε, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που αναδύθηκαν κατά τη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας αλλά και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις για μία καθαρή ατμόσφαιρα και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.


Η ναυτιλία του μέλλοντος καλείται να ανταποκριθεί συνεχώς στις ανάγκες της κοινωνίας, της βιομηχανίας και του παγκόσμιου εμπορίου, λειτουργώντας εντός πλαισίου το οποίο θα ενθαρρύνει την προώθηση πράσινων τεχνολογιών. Παράλληλα όμως, η λειτουργία αυτού του πλαισίου θα δημιουργεί συνεχείς προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, και η ΔΣ MARPOL θα συνεχίσει να αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς αποδοτικότερων και ασφαλών πλοίων.


Ορόσημο στην επιτυχή μετάβαση από την απανθρακοποίηση σε μία πιο πράσινη ναυτιλία αποτελεί η ψηφιοποίηση και χρήση καινοτομιών, στο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και θέσπιση νέων κανονισμών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να αναδειχθούν νέες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών θείου και άνθρακα στο ναυτιλιακό τομέα, καθώς και νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πλοία που χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα, προς περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλιών της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, οι τεχνολογίες που θα κατατείνουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας και η υιοθέτηση καινοτόμων κανόνων στις θαλάσσιες δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να αναδείξουν περαιτέρω το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής και πράσινης μετάβασης.


Η Ελλάδα έχει ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις που γίνονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ζητήματα της πράσινης ναυτιλίας, καθώς καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια τόσο ο κλάδος όσο και ο πλανήτης μας.


Η φετινή θεματική ενότητα «50 χρόνια MARPOL – Η δέσμευση μας συνεχίζεται» παρέχει μια καλή ευκαιρία να σχεδιάσουμε με όραμα το μέλλον της ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλίας που διαρκώς μεταβάλλεται, αποτελώντας ταυτόχρονα πρόκληση για βελτίωση με συντονισμένες δράσεις. Με τις σκέψεις αυτές, σας προσκαλώ να τιμήσουμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας και να συνεχίσουμε να προάγουμε το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων, για την περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης και πράσινης ναυτιλίας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος τα προσεχή χρόνια».