Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.9.23

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

3950 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΖΕΡΔΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΥΕΜ/ΜΑΛΣ

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

3507 ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΕΜ/ΜΑΛΣ

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 23-08-2023 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Πλωτάρχης Λ.Σ. ειδικότητας 

Υγειονομικού Λιακάκος Θεόδωρος του Μιχαήλ (Α.Μ.Ε. 74). 

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ