Παρατηρητήριο Ναυτικής Απασχόλησης ετοιμάζει το ΝΑΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.9.23

Παρατηρητήριο Ναυτικής Απασχόλησης ετοιμάζει το ΝΑΤ


 Τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητήριου Ναυτικής Απασχόλησης προωθεί το ΝΑΤ, σε μια προσπάθεια να υπάρξει συστηματική ενθάρρυνση των νέων να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα του ναυτικού. Η γνωστοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας έγινε στο περιθώριο της 87ης ΔΕΘ, όπου συμμετείχε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Στόχος είναι η βάση για το πρότυπο Παρατηρητήριο να είναι τα πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που ανακύπτουν μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΑΤ.

Σύμφωνα με τον δρ. Γαβριήλ Αμίτση, καθηγητή- διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, «το Παρατηρητήριο Ναυτικής Απασχόλησης θα αποτελέσει την πρώτη συστημική παρέμβαση του ΝΑΤ για την άμεση υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ναυτιλίας, αξιοποιώντας κρίσιμα πρωτογενή και δευτερογενή διοικητικά δεδομένα της ναυτικής αγοράς εργασίας».

Ο κ. Αμίτσης περιέγραψε τους κύριους στόχους του Παρατηρητηρίου, οι οποίοι είναι οι εξής:

•Υποστήριξη των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας μέσω πρόσβασης σε αντικειμενικά διοικητικά και στατιστικά δεδομένα.

• Δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών για την απασχόληση, επιμόρφωση και κοινωνική προστασία των ναυτικών.

• Ενίσχυση των πρωτοβουλιών των κοινωνικών εταίρων της ναυτικής αγοράς εργασίας.

•Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς αποτελεσματικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας.

• Δημιουργία δικτύων με συναφείς δομές άλλων κρατών της ευρωπαϊκής περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας.