Αποδοχή αιτήσεως παραίτησης ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.12.23

Αποδοχή αιτήσεως παραίτησης ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού.


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της από 23-11-2023 αίτησης παραίτησης που υπέβαλε ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ειδικότητας  Τεχνικού Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Διονυσίου (Α.Μ. 101Τ).

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ