ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,1% στα πληρώματα ελληνικών πλοίων τη διετία 2020-2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.12.23

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,1% στα πληρώματα ελληνικών πλοίων τη διετία 2020-2022


 Συνολικά 1.131 πλοία απογράφηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου πέρυσι από την ΕΛΣΤΑΤ, επί συνόλου 1.519 πλοίων 100 κόρων και άνω που περιλαμβάνονταν στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ). Από τα πλοία που απογράφηκαν, τα 1.044 ήταν ελληνικά και τα 87 ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Από τα 1.044 ελληνικά πλοία, τα 944 ήταν εν ενεργεία και τα 100 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 87 ελληνόκτητα πλοία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 67 ήταν εν ενεργεία και τα 20 σε αργία ή παροπλισμό.


Στο σύνολο των 1.131 πλοίων που απογράφηκαν, απασχολούνταν 18.370 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί. Ειδικότερα, στα ελληνικά πλοία απασχολούνταν 17.253 ναυτικοί, από τους οποίους το 60,9% ήταν Έλληνες και το 39,1% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, απασχολούνταν 1.117 ναυτικοί, εκ των οποίων το 78,4% ήταν Έλληνες και το 21,6% ξένης εθνικότητας.


Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του 2022 με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής του 2020, παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν (1.044 πλοία) αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (87 πλοία) το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών αυξήθηκε κατά 27,8%. Παρατηρείται αύξηση 12,7% των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση 14,5% αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση 6,3% των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και 121,1% αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.


Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των πλοίων, δείχνει ότι 3.329 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί (18,1%) υπηρετούσαν σε φορτηγά πλοία, οι 7.983 (43,5%) σε δεξαμενόπλοια, οι 6.322 (34,4%) σε επιβατηγά και τουριστικά και οι 736 (4%) σε λοιπά πλοία.


Από τα στοιχεία της περυσινής απογραφής, παρατηρείται επίσης ότι, από το σύνολο των 17.253 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,8% (5.655 άτομα), το κατώτερο προσωπικό το 58,6% (10.108 άτομα), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 8,5% (1.463 άτομα) και το 0,2% (27 άτομα) δεν είχε ναυτική ειδικότητα. Αντίστοιχα, από το σύνολο των 1.117 Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 30,7% (343 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 63,8% (713 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 3,2% (36 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 2,2% (25 ναυτικοί).

Πηγή