Κάρυστος: Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το Λιμεναρχείο Καρύστου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.12.23

Κάρυστος: Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το Λιμεναρχείο Καρύστου


 Διενέργεια Άσκησης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το Λιμεναρχείο Καρύστου την 13-12-2023, στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Καρύστου, στο πλαίσιο εκπαίδευσης του προσωπικού και βελτίωσης του επιπέδου συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και διαπίστωσης του βαθμού επάρκειας του υφιστάμενου σχεδιασμού, οργάνωσης και εξοπλισμού που θα απασχοληθεί σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού.