Κατάταξη 650 νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.4.24

Κατάταξη 650 νέων Πυροσβεστών για την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων


 Κατατάχθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024, οι εξακόσιοι πενήντα (650) πυροσβέστες των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και ταυτόχρονα ξεκινάει η εκπαίδευσή τους στις τρείς (3) συνολικά Ειδικές Υπηρεσίες που συστάθηκαν με έδρες τα Βίλια Αττικής, την Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη.Οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες κατατάχθηκαν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών. Από αυτούς, οι εξακόσιοι είκοσι (620) με την ειδικότητα πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και οι τριάντα (30) με την ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού.


Οι νέοι πυροσβέστες επταετούς θητείας με την αποφοίτησή τους, θα στελεχώσουν τις δέκα (10) επιπρόσθετες αερομεταφερόμενες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρες την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, την Τρίπολη, τον Βόλο, την Ρόδο, την Μυτιλήνη, την Χίο, την Σάμο, την Κέρκυρα, και την Κεφαλλονιά.


Οι συνολικά δεκαέξι (16) Ε.ΜΟ.Δ.Ε. της Επικράτειας, θα έχουν ως αρμοδιότητα τη συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, την υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.