Ιστορικά υψηλός αριθμός παραγγελιών για ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων το 2024 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.6.24

Ιστορικά υψηλός αριθμός παραγγελιών για ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων το 2024

 


Η δραστηριότητα αγοραπωλησιών πλοίων ξηρού χύδην φορτίου επέδειξε αξιοσημείωτη δυναμική φέτος, επιτυγχάνοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στην ιστορία του τομέα, που ξεπερνιέται μόνο από το ρεκόρ των 403 πωλήσεων του 2021.


Ειδικότερα, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, καταγράφηκαν 362 πωλήσεις χύδην ξηρού φορτίου, άνω των 20.000 dwt, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 87 συναλλαγών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.


Σύμφωνα με την Intermodal «εντός των διαφόρων κατηγοριών μεγέθους, τα μεγέθη εργαλείων συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας Ultramax/Supramax κατέγραψε 130 πωλήσεις, ακολουθούμενος από τον τομέα Handysize με 93 μονάδες να αλλάζουν χέρια. Οι μονάδες Capesize παρουσίασαν επίσης σημαντικό ενδιαφέρον, με 67 συμφωνίες να ολοκληρώνονται τους πρώτους πέντε μήνες. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων στους πρώτους πέντε μήνες ενός έτους, ακολουθούμενος από τις 51 πωλήσεις που καταγράφηκαν το 2023. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 58 πωλήσεις Panamax/Kamsarmax και 18 πωλήσεις Post Panamax».


Όπως αναφέρεται στην ανάλυση «αντίθετα, η δραστηριότητα πώλησης και αγοράς δεξαμενόπλοιων ήταν η ασθενέστερη των τελευταίων πέντε ετών, σε αντίθεση με τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2022 και τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων για τους πρώτους πέντε μήνες ενός έτους που υλοποιήθηκε το 2023, με συνολικά 288 πωλήσεις δεξαμενόπλοιων.


Πιο συγκεκριμένα, το 2024 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά 156 πωλήσεις δεξαμενόπλοιων (>20kdwt). Οι μονάδες MR2 κυριαρχούν με 59 συναλλαγές, ακολουθούμενες από 27 συμφωνίες Aframax/LR2. Τόσο οι συναλλαγές με VLCC όσο και με Handies ανήλθαν σε 25, ενώ μόλις 10 πλοία Suezmax και 10 Panamax άλλαξαν χέρια. Ενδιαφέρον, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο της τρέχουσας ανάλυσής μας, είναι αξιοσημείωτο ότι το ενδιαφέρον για νέες ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων ακολουθεί μια εντελώς αντίθετη τάση, σημειώνοντας ιστορικά υψηλό αριθμό νέων συμβολαίων».


Η δραστηριότητα στην αγορά κατεδάφισης παρουσίασε επίσης αποκλίνουσες τάσεις στους δύο διαφορετικούς τομείς. Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2024 στάλθηκαν σε διαλυτήρια 25 bulkers, κάτω από τον μέσο όρο 5ετίας των 32 πλοίων για την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η δραστηριότητα διάλυσης δεξαμενόπλοιων παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μας στοιχεία, τα μόλις 4 δεξαμενόπλοια που στάλθηκαν για διάλυση σηματοδοτούν τη χαμηλότερη δραστηριότητα διάλυσης δεξαμενόπλοιων που έχει καταγραφεί ποτέ.

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ