Εκπαίδευση και άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι του Ρεθύμνου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.6.24

Εκπαίδευση και άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι του Ρεθύμνου


 Για τα στελέχη του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου

Εκπαίδευση και άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι του Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 εκπαίδευση της ομάδας αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ..Ρ., από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της εταιρείας «ΜΕΤΟΠΗ-Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος», με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εργαζομένων στη λιμενική εγκατάσταση, αλλά και των χρηστών αυτής.

     Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης περιέλαβε κατάρτιση στις κάτωθι ενότητες:

  1. Συμπεριφορά και ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα.
  2. Πιθανές αιτίες εκδήλωσης ρύπανσης από πετρελαιοειδή, εντός ή εγγύς λιμενικής εγκατάστασης ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Ρ.
  3. Τρόποι χρήσης των πλωτών φραγμάτων, με έμφαση στη σωστή αγκυροβόλησή τους.
  4. Τρόποι χρήσης όλων των διατιθέμενων απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών, καθώς και διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων εξ’ αυτών, ανάλογα με το περιστατικό ρύπανσης.
  5. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού εκτέλεσης άσκησης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, σε άλλη λιμενική εγκατάσταση της χώρας.

Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης αφορούσε στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον εξοπλισμό αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δ.Λ.Τ.Ρ. και ακολούθως διεξήχθη άσκηση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης, με τη χρήση του εξοπλισμού αυτού.

Το Δ.Λ.Τ.Ρ. αποδεικνύει ότι οι πρακτικές ενημέρωσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των απειλών που αυτό δέχεται, επιβάλλεται να είναι συχνές και ολοκληρωμένες, αντίστοιχες του σεμιναρίου που έλαβε χώρα στο λιμάνι Ρεθύμνου σήμερα.

Εκτός από τους υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου και τους υπεύθυνους ασφαλείας του λιμανιού, την άσκηση παρακολούθησε ο πρόεδρος του φορέα Βασίλης Θεοδωράκης αλλά και τα στελέχη του λιμεναρχείου με επικεφαλής τον υπολιμενάρχη Κυριάκο Παττακό.