ΠΕΑΛΣ: Δωρεά στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες ένταξης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.6.24

ΠΕΑΛΣ: Δωρεά στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες ένταξης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.Παραδόθηκε από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού Υποναύαρχο ΛΣ Κωνσταντέλλο Γεώργιο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες ένταξής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.

Η δωρεά υλοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Βασικό κριτήριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ, αποτέλεσε η υποστήριξη της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα πρώτα στάδια της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών δαπανών και ως εκ τούτου η ομαλή μετάβαση του ασφαλιστικού φορέα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, επιτυγχάνοντας την αποφυγή δυσχερειών, που οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες προμήθειας των αναγκαίων τεχνολογικών μέσων επέφεραν, σε συνάρτηση με τις ανελαστικές προθεσμίες στις οποίες ο φορέας έπρεπε να ανταποκριθεί.

Η ΠΕΑΛΣ επισημαίνει ότι , παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, ως φορέας εκπροσώπησης των Αξιωματικών Λ.Σ., θεώρησε την ανταπόκριση στο αίτημα της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιβεβλημένη από πλευράς της, αποδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμα μία φορά ότι δεν αρκείται μόνο στην ανάδειξη όσων μας απασχολούν, αλλά συμβάλλει, έμπρακτα δίνοντας λύσεις όποτε και με όποιο τρόπο κρίνεται σκόπιμο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό και την καθημερινότητά του.