Σύγκληση του ΑΝΩΤΕΡΟΥ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ συμβουλίου έκτακτων μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.1.22

Σύγκληση του ΑΝΩΤΕΡΟΥ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ συμβουλίου έκτακτων μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Σύγκληση του ανωτέρου συμβουλίου έκτακτων μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.