Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.22

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Μαΐου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α' 75) και της περ. δ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 17 και της περ. β της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.4504/2017 (Α΄184):

Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

1. ΠΑΝΤΑΖΗ Μαρία του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 4190)

2. ΖΟΡΜΠΑΣ Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 4204)

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ελένη του Γεωργίου (Α.Μ. 4209)

4. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Αγγελική του Βασιλείου (Α.Μ. 4218)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Μαΐου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 17 και της περ. β της παρ.1 άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 9723/31-05-2022)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.