Συνέχεια ενημέρωσης αναφορικά με τη σύλληψη αλλοδαπού για λαθραία καπνικά προϊόντα στη Μυτιλήνη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.11.22

Συνέχεια ενημέρωσης αναφορικά με τη σύλληψη αλλοδαπού για λαθραία καπνικά προϊόντα στη Μυτιλήνη


 Συνέχεια ενημέρωσης:


Αναφορικά με τη σύλληψη αλλοδαπού για καπνικά προϊόντα στη Μυτιλήνη την 11.11.2022, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (424,06€).