Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.11.22

Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών


 Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου Μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών