Έκτακτη κρίση Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.11.22

Έκτακτη κρίση Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), την παρ. 7 του άρθρου 3 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) και τις περ. α, β και γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7, την παρ. 3 του άρθρου 10 και την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν:

Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022 (πρακτικό 30 Σεπτεμβρίου 2022), ως ακολούθως:

1. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2021, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4010)
2. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ. σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτού, όπως ισχύει:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3170)
3. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση ανεστάλη για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4156)
4. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν υποβολής αιτήσεως θεραπείας, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012, που συμπληρώνει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατ΄ εφαρμογή της περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΠΑΘΕΚΑΣ Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ.4198)

Β. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ (A.M. 4010) στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 27 Απριλίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3170) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει.

Δ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4156) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 15 Μαρτίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.