Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ως 200 ευρώ μόνιμη αύξηση -Χτίζεται το νέο μισθολόγιο - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.2.23

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ως 200 ευρώ μόνιμη αύξηση -Χτίζεται το νέο μισθολόγιο


 Περίπου 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο είναι το κόστος του νέου επιδόματος επικίνδυνης - ανθυγιεινής εργασίας που ξεκινά να καταβάλλεται σε πυροσβέστες και σε άλλους υπαλλήλους του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.


Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, το νέο επίδομα, που προστίθεται κάθε μήνα στις αποδοχές, δεν αφορά μόνο στους μόνιμους αλλά και στους δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.
Το επίδομα δεν είναι ενιαίο, αλλά διαφοροποιείται ως εξής:

Κατηγορία πρώτη (Α’) 200 ευρώ
Κατηγορία δεύτερη (Β’) 150 ευρώ

Κατηγορία Α': Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν μπόνους 200 ευρώ

Στην κατηγορία Α’, που παίρνει τα 200 ευρώ, περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ακολούθως:

Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του Οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.
Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα Εργάτη πυρόσβεσης Διάσωσης.
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα μάχιμου πυροσβέστη.

Κατηγορία Β': Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν αύξηση 150 ευρώ

Στην κατηγορία Β’, που παίρνει τα 150 ευρώ, περιλαμβάνεται το προσωπικό που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα και υπηρετεί στον κλάδο Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, ειδικότητα Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Το επίδομα καταβάλλεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Έτσι, σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του, με ευθύνη του προϊσταμένου τους.

Σε περίπτωση που μειωθούν οι ώρες εργασίας, το επίδομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις).
Έρχονται αυξήσεις και για τους υπαλλήλους στην Υγεία

Ανάλογη ΚΥΑ αναμένεται για τους απασχολούμενους στον χώρο της Υγείας, καθώς και για άλλες ειδικότητες άλλων υπουργείων, με αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο κόστος για την καταβολή του αυξημένου και διευρυμένου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας να φτάνει στα 250 εκατ. ευρώ.
Αναμόρφωση και στόχος του Ενιαίου Μισθολογίου

Εν τω μεταξύ, η τεχνική δουλειά για την αναμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου έχει ήδη ξεκινήσει και ουδόλως επηρεάζεται από τον εκλογικό κύκλο, αφού θα απαιτηθούν 6 με 9 μήνες για να πάρει τη μορφή νομοσχεδίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, πρόκειται για μια «άσκηση» που αφορά σε περίπου 600.000 εργαζομένους όχι μόνο στην Κεντρική Διοίκηση αλλά και στα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, ένστολοι κ.λπ.), με ετήσιο κόστος 500 εκατ. ευρώ.

Στόχος του νέου μισθολογίου είναι να διορθώσει αδικίες, να ενισχύσει τους εισαγωγικούς μισθούς και να εισαγάγει κίνητρα απόδοσης, όχι με βάση την παλιά και οριζόντια λογική, αλλά με βάση στοχοθεσία και διαφοροποίηση ανάλογα με τη θέση ευθύνης. Ήδη έχουμε τις πρώτες Αποφάσεις για το πώς θα καταβληθεί φέτος το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων πιλοτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (π.χ. σε όσους ανέλαβαν την εκκαθάριση-εξπρές των εκκρεμών συντάξεων), ενώ πρώτη η ΑΑΔΕ ήταν εκείνη που συνέδεσε θέσεις ευθύνης και κίνητρα απόδοσης, λειτουργώντας ως «πιλότος».