Σύγκληση Ανώτερου και Κατώτερου Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.9.23

Σύγκληση Ανώτερου και Κατώτερου Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023


 Σύγκληση Ανώτερου και Κατώτερου Συμβουλίου Τακτικών Μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023