Κατάταξη είκοσι τεσσάρων (24) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (ONOMATA) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.9.23

Κατάταξη είκοσι τεσσάρων (24) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (ONOMATA)


 Κατάταξη είκοσι τεσσάρων (24) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023