Οδηγίες από την Υ.Υ. για την εκτέλεση Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών διαγνωστικών – παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τους ασφαλισμένους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.9.23

Οδηγίες από την Υ.Υ. για την εκτέλεση Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών διαγνωστικών – παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τους ασφαλισμένους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Οδηγίες από την Υ.Υ. για την εκτέλεση Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών διαγνωστικών – παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τους ασφαλισμένους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.