ΕΑΑΛΣ: Κλιμάκιο ΔΣ στο Διευθυντή ΝΝΑ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.12.23

ΕΑΑΛΣ: Κλιμάκιο ΔΣ στο Διευθυντή ΝΝΑ


 Αμέσως μετά τη σημερινή επίσκεψή του στο ΜΤΝ, κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΛΣ, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο ΔΣ Στ. Βοϊδονικόλα, τον Αντιπρόεδρο ΔΣ Ι. Καραγεωργόπουλο, τον Εκτελεστικό Γραμματέα Α. Θεοφίλου και την Ταμία ΔΣ Ε. Κοντάκου, επισκέφθηκε το διευθυντή του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Σπ. Μωραΐτη ΠΝ, για θέματα που αφορούν τη Νοσοκομειακή περίθαλψη μελών ΕΑΑΛΣ.


Κατά την υπόψη συνάντηση, παρασχέθηκε πληρέστατη ενημέρωση για το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, αποδιδόμενων στο υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρά την προσθήκη επιπλέον δικαιούχων ενδο/εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.


Περαιτέρω, γνωστοποιήθηκε η προοπτική μελλοντικής αύξησης των κλινών του Νοσοκομείου, ιδίως ύστερα από εξασφάλιση δωρεάς για την ανέγερση δύο ορόφων στην εγκάρσια πτέρυγα του Ιδρύματος.


Τέλος, αφού τονίσθηκε από το Διευθυντή ΝΝΑ η διακοπή της χρόνιας υποχρηματοδότησης του Ιδρύματος και η αποκατάσταση της σταθερής χρηματοδότησής του από τον τακτικό προϋπολογισμό, ζητήθηκαν οι καλές υπηρεσίες της ΕΑΑΛΣ για τη διεκδίκηση αυξημένων πόρων για το Νοσοκομείο, ως το μόνο μέτρο που θα συντελέσει στην εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων ενδο/εξωνοσοκομειακής περίθαλψης._


Πηγή: eaals.gr