Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λ/Φ, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.1.24

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λ/Φ, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων


 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λ/Φ, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων