ΓΕΕΘΑ: Οδηγίες για τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.1.24

ΓΕΕΘΑ: Οδηγίες για τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ


 Οδηγίες για την ενημέρωση των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία  των εξεταστικών κέντρων, αναφορικά με την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων, για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-25 εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ).


Συγκεκριμένα, η έναρξη των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 ενώ οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.


Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 15 Απριλίου έως και Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.


Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού η έναρξη ορίζεται για την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024 και οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024.


Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.


Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.


Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος/α στις εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ οι οποίοι θα υποβάλλονται σε εξετάσεις στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο στη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο, εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.


Η ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 κάθε ημέρας.


Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.


Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ προσερχόμενοι/ες την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις εξετάσεις, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι:


α. Την πρωτότυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24).


β. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο.


γ. Την Αστυνομική Ταυτότητα.


δ. Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης [Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ)].


ε. Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού [Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ)].


στ. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί/ές για να συμμετάσχουν στην διαδικασία των εξετάσεων, οφείλουν να ενημερωθούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης τους, σύμφωνα με την ανάρτηση των δεκτών υποψηφίων από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου και του προγράμματος των εξετάσεων (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών).


Επισημαίνεται ότι απαιτείται η τακτική ενημέρωση των υποψήφιων, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, για τις επικαιροποιημένες υγειονομικές οδηγίες που θα εκδοθούν από το ΓΕΕΘΑ, σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των εμπλεκομένων φορέων και των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πηγή