Εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.1.24

Εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια


 Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνου προκάλεσε το ζήτημα των καταλήψεων στα πανεπιστήμια.


Με εντολή του διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση με στόχο τη διερεύνηση διάπραξης τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, όπως διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, παράνομη βία και παράβαση καθήκοντος.


Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, που ανατέθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Νικόλαο Μαργαρίτη, θα εξεταστεί η ύπαρξη ευθυνών τόσο εκείνων που συμμετέχουν στις καταλήψεις, όσο και τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων.


Θα ερευνηθούν οι ενέργειες που έγιναν εκ μέρους των αρμόδιων πρυτανικών αρχών για την αποτροπή των καταλήψεων αλλά και σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι πρυτανικές αρχές μετά τις καταλήψεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.


Εξαιτίας του κατεπείγοντος χαρακτήρα της έρευνας, ο εισαγγελέας αναμένεται να καλέσει άμεσα τους πρώτους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών.

Πηγή