Κατάργηση διατάξεων ειδικών τυπικών προσόντων για στελέχη προερχόμενα από σχολή ΔΥΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.1.24

Κατάργηση διατάξεων ειδικών τυπικών προσόντων για στελέχη προερχόμενα από σχολή ΔΥΛΣ


 Την 11-05-2023 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 56/2023 το οποίο τροποποιεί το Π.Δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Το περιεχόμενο της νέας αυτής διάταξης, που εκδόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο του Μαΐου 2023 προκαλώντας εύλογα ερωτήματα στα στελέχη και χωρίς καμία διαβούλευση (τουλάχιστον επίσημη) με τους συνδικαλιστικούς φορείς, αφορά από την μία στην ρύθμιση των θεμάτων προαγωγής των Αξιωματικών απευθείας κατάταξης και από την άλλη ,στο μεγαλύτερο της σκέλος, αφορά σε θέματα προαγωγής αποφοίτων εκ σχολής ΔΥΛΣ.

Πιο συγκεκριμένα αναιρεί το κριτήριο της υποχρεωτικής υπηρεσίας σε Λιμενική Αρχή ή σε σκάφος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό για στελέχη (εκ ΔΥΛΣ) που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, Σημαιοφόρου και Υποπλοιάρχου τα οποία πλέον δύναται να υπηρετούν και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ με κυριότερες αυτών τα Γραφεία του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και κάποιων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

Μεταξύ άλλων στο Π.Δ 56/2023 γίνεται μνεία πως τα προαναφερόμενα στελέχη θα μπορούν να λάβουν κανονικά τις προαγωγές του σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

Από τη μία είναι άδικο για όσους επέλεξαν μια Λιμενική Αρχή ή ένα σκάφος για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα και από την άλλη παραμένει άγνωστο με ποιο κριτήριο δεν συμπεριελήφθησαν οι άλλες μισές Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.-Α.Λ.Σ καθώς και πλήθος περιφερειακών Υπηρεσιών.

Να τονιστεί δε πως όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα δεν προάγονται ποτέ στον επόμενο βαθμό .

Η Π.Ο.Λ. από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις που αδικούν κατάφορα ένα σοβαρό αριθμό στελεχών εκ ΔΥΛΣ και για τον λόγο αυτό πραγματοποίησε μία σειρά από παρεμβάσεις στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ,στον ΥΦΥΝΑΝΠ ,στον Γ. Γραμματέα ΥΝΑΝΠ αλλά και στην στρατιωτική ηγεσία του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προτείνοντας νομοθετική ρύθμιση που θα αποκαταστήσει την τάξη και την δικαιοσύνη στην εξέλιξη των συναδέλφων .

Πριν λίγο καιρό  κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Πλωτάρχη οι προερχόμενοι από το 34ο σχολείο ΔΥΛΣ.Η  Ομοσπονδία μας δέχτηκε πληθώρα παραπόνων από τα σχεδόν 20 στελέχη που παρέμειναν στάσιμα καθώς οι λόγοι που τα έκριναν ως παραμένοντα στον ίδιο βαθμό μόνο ως αποτέλεσμα μιας δίκαιης και λογικής διαδικασίας δεν μπορούν να αξιολογηθούν αναμένοντας την ικανοποίηση των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν .Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων που προσέφυγαν ικανοποιήθηκε ,δυστυχώς σε κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις ΑΕΝ ΔΠΓ-ΔΜΓ δεν αποδόθηκε η δικαιοσύνη υποχρεώνοντας τους συναδέλφους να καταφύγουν εκ νέου σε προσφυγή επί της άδικης απόφασης ακολουθώντας και την νομική οδό που είναι η έσχατη επιλογή.   

Το έτος 2024 αναμένεται η κρίση στελεχών του 35ου  σχολείου ΔΥΛΣ ενώ την επόμενη χρονιά του 36ου σχολείο ΔΥΛΣ με ένα μεγάλο αριθμό συνάδελφων να περιμένουν μία θετική εξέλιξη μέσω νομοθετικής ρύθμισης  που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό και τις κινήσεις τους  προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό.        

Δεδομένου πως ο θεσμός των Υπαξιωματικών στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν θα έχει συνέχεια στη μορφή που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, αφού καταργήθηκε η ΣΔΥΛΣ ως εισαγωγική σχολή στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, προτείνουμε την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στα τυπικά προσόντα προαγωγής των προερχόμενων από τη σχολή ΔΥΛΣ και την απονομή των βαθμών σε όλα τα στελέχη στον προβλεπόμενο χρόνο καθώς με το Π.Δ. 56/2023 διαταράσσεται η ιεραρχία σε υπερθετικό βαθμό δημιουργώντας τεράστιες αδικίες  .

‘Ήδη η πρότασή μας έχει προωθηθεί στην πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία προκειμένου να ενταχθεί στο σύνολο των διατάξεων που θα ενταχθούν στο νομοθετικό πλάνο του ΥΝΑΝΠ το προσεχές χρονικό διάστημα . 

Πηγή