Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού, αγκυροβολίας και διέλευσης σκαφών την Κυριακή 09/06/24 σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.6.24

Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού, αγκυροβολίας και διέλευσης σκαφών την Κυριακή 09/06/24 σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού


 Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:


Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την Κυριακή, 09-06-2024 στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις κάτωθι συντεταγμένες (Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS '84) για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 01:30 μ.μ:

Α: Γεωγραφικό Πλάτος 37.802950° και Γεωγραφικό Μήκος 23.780310°


B: Γεωγραφικό Πλάτος 37.804600° και Γεωγραφικό Μήκος 23.783310°


Γ: Γεωγραφικό Πλάτος 37.811620° και Γεωγραφικό Μήκος 23.778420°


Δ: Γεωγραφικό Πλάτος 37.810620° και Γεωγραφικό Μήκος 23.775740°


Ε: Γεωγραφικό Πλάτος 37.809329° και Γεωγραφικό Μήκος 23.775869°


ΣΤ: Γεωγραφικό Πλάτος 37.808888° και Γεωγραφικό Μήκος 23.776378°


Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο.

Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που εσωκλείεται από τις ανωτέρω συντεταγμένες και προς την ακτή όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια τoυ αγώνα.

Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261) και ισχύει.