Προαγωγή τριών (03) Σημαιοφόρων και μιας (01) Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.11.21

Προαγωγή τριών (03) Σημαιοφόρων και μιας (01) Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 11 Οκτωβρίου 2021 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. ε) της παρ. 1 και των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.38/2012 (Α΄75).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 15 και της περ. ε) της παρ.7 του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύει.

3. Το από 27 Απριλίου 2021 Προεδρικό Διάταγμα « Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων είκοσι πέντε (25) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2021, αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Γ΄ 1117).

4. Την υπ΄ αριθμ. 2412.7/33897/14-05-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Πινάκων τακτικών Κρίσεων πενήντα επτά (57) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2021».

1. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων: 

1. ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 3212)

2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 3286)

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3271)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

2. Προάγεται η Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ Ευαγγελία του Στυλιανού (Α.Μ. 3777), απόφοιτη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 15389/15-10-2021) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.