Προαγωγή δέκα (10) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.11.21

Προαγωγή δέκα (10) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Οκτωβρίου 2021 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 1 και των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.38/2012 (Α΄75).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 και της περ. ε) της παρ.7 του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύει.

3. Τη διάταξη του άρθρου 23 του ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α΄63).

4. Την υπ΄ αριθμ. 2412.7/33897/14-05-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Πινάκων τακτικών Κρίσεων πενήντα επτά (57) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2021».

1. Προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 13 Οκτωβρίου 2021,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018, ως εξής: : 

1. ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ Βασίλειος του Ιωάννη (Α.Μ. 5351)

2. ΟΡΕΛΗΣ Αντώνιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5352)

3. ΓΚΙΟΚΑΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 5402) 

4. ΧΑΪΝΑΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5408)

5. ΤΣΟΥΣΗΣ Γεώργιος του Λεωνίδα (Α.Μ. 5411)

6. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Σταύρος του Θεοφάνη (Α.Μ. 5412)

7. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5492)

8. ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 5503)

9. ΦΩΤΙΚΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 5525)

10. ΤΣΙΓΚΑΣ Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5539).


(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 15581/20-10-2021) 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.