Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.1.22

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την την 17 Δεκεμβρίου 2021, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. (αα) της περ. (γ) της παρ.1 του άρθρου 45 και του άρθρου 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄ 311) σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75):

Α. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θεόφιλος του Ευθυμίου (Α.Μ. 2614), ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2021 ως “Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του”, επειδή την 08 Δεκεμβρίου 2021, συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.(αα) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002.

Β. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.