Προαγωγή σημαιοφόρων και ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.απο σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.7.22

Προαγωγή σημαιοφόρων και ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.απο σχολή ΔΥΛΣ στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄ 311) και τις διατάξεις των περ. α, β της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Α. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ειρήνη του Αθανασίου (Α.Μ. 4009) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 14 Ιουνίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΤΣΕΛΦΕ Ανδρομάχη - Ελένη του Παναγιώτη (Α.Μ. 3818) στον βαθμό της Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 09 Ιουνίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 3899) στον βαθμό της Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 09 Ιουνίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.