Κρίσεις Π.Σ.: Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί που προάγονται - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.2.23

Κρίσεις Π.Σ.: Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί που προάγονται


 Προάχθηκαν οι παρακάτω Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός
οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 137 του ν. 4662/2020 και 1 του ν.δ. 343/1969, ως ακολούθως:

1. Χαβέλας Γεώργιος 

2. Γαλάνης Δημήτριος 

Β. Π ρ ο ά χ θ η κ α ν

οι παρακάτω Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατόπιν επιλογής, στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 134 του ν. 4662/2020,
ως ακολούθως:

1. Αλικάκος Γεώργιος

2. Παπαστάθης Σπυρίδων

3. Στεργιούλας Ιωάννης

4. Τσαλίκης Κωνσταντίνος

5. Καλογερόπουλος Χρήστος

6.Αποστόλου Σίμος

7. Τσέλιος Δημήτριος

8. Σολδάτος Βασίλειος

9. Κολοβός Νικόλαος

10.Μητσιογιάννης Νικόλαος

11.Σημιακάκης Χρήστος

12. Βλόντζος Γεώργιος

13.Μπαλατσούκας Νικόλαος

14. Κατιρτζίδης Αριστείδης 

15. Κρασσάς Μιχαήλ

16. Κυπριωτέλλης Παναγιώτης 

Γ. Π ρ ο ά χ θ η κ ε

η Τάξη του Μεταλλίου Πυροσβεστικής Αξίας που απονεμήθηκε στους Αξιωματικούς
που αναφέρονται στην παράγραφο Β του παρόντος, από Β σε Α, επειδή προάχθηκαν στον βαθμό του
Αρχιπυράρχου και βρίσκονται στην ενέργεια, για συνεχή ευδόκιμη πολυετή υπηρεσία, σύμφωνα με τα
άρθρα 86 παρ. 4 και 92 παρ. 1 του π.δ. 210/1992.

Δ. Π ρ ο ά χ θ η κ α ν

οι παρακάτω Αντιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατόπιν επιλογής, στον βαθμό του
Πυράρχου, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 134 και 137 του ν.
4662/2020, ως ακολούθως:

1. Σάββας Νεκτάριος

2.Τσίκας Κωνσταντίνος 

3.Μπάτζος Γεώργιος

4. Λαλιώτη Ευφροσύνη 

5. Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος 

6. Ευτυχιάκου Μαρία

7. Φωστηρόπουλος Παναγιώτης 

8 Ζαγγογιάννης Κωνσταντίνος 

9. Κίτσιος Κωνσταντίνος 

10. Χουρτερούδης Πασχάλης

11.  Μπαλατσός  Ευάγγελος 

12. Τετώρος Μιχαήλ

13.  ΖουναλήςΧρήστος

14. Μυκονιάτης Μιχαήλ

15. Μιαούλης Ιωάννης

16. Βαθρακογιάννης Βασίλειος

17. Σάσσαρης Χρήστος

18. Τοκαλάκης Κωνσταντίνος

19. Κατσαφάδος Αθανάσιος 

20. Μπατάλης Δημήτριος 

21. Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

22. Μπαλτάς Παναγιώτης 

23. Κουσαρίδας Ιωάννης

24.  Θεοδωρίδης Χρήστος 

25. Αρβυθάς Ευάγγελος 

26.  Φαλίδας Αργύριος

27. Στράγκας Αβραάμ
 
28. Αλάμαρας Πέτρος

29. ΘεοδωράκοςΝεκτάριος 

30. Μαρτζάκλης Βασίλειος

31. Ρίζος Κωνσταντίνος 

32. Μουρτιάδης Νικόλαος 

33. Παπαδόπουλος Νικόλαος